Bất động sản khu vực

  Loại bất động sản

   Khoảng giá

    29 kết quả

    Mua

    Logo
    Giá:7.5 Tỷ

    Bán đất ở

    • 223m2
    • Hướng: Bắc
    Logo
    Giá:13.5 Tỷ
    Logo
    Giá:11.96 Tỷ

    Bán đất ở

    • 184m2
    • Hướng: Đông Bắc
    Logo
    Giá:5.242 Tỷ

    Bán đất ở

    • 116.5m2
    • Hướng: Đông
    Logo
    Giá:2.5 Tỷ

    Bán đất ở

    • 71.5m2
    • Hướng: Bắc
    Logo
    Giá:3.6 Tỷ

    Bán đất ở

    • 60.2m2
    • Hướng: Đông Nam
    Logo
    Giá:2.7 Tỷ

    Bán đất ở

    • 65.8m2
    • Hướng: Bắc
    Logo
    Giá:1.575 Tỷ

    Bán đất ở

    • 45m2
    • Hướng: Tây Bắc
    Logo
    Giá:2.1 Tỷ

    Bán đất ở

    • 50m2
    • Hướng: Nam
    Logo
    Giá:2.38 Tỷ

    Bán đất ở

    • 70m2
    • Hướng: Nam
    Logo
    Giá:3.9 Tỷ

    Bán đất ở

    • 60m2
    • Hướng: Nam
    Logo
    Giá:4.968 Tỷ

    Bán nhà xưởng

    • 108m2
    • Hướng: Đông

    Bất động sản

     Bất động sản

      Bất động sản khu vực

       Bất động sản cho thuê